Dành cho Môi giới

Kinh nghiệm Dành cho Môi giới, làm thế nào để thành công trong môi giới Bất động sản

 1. Nghệ thuật thiết lập Mục tiêu cho Môi giới Bất động sản chuyên nghiệp

  Nghệ thuật thiết lập Mục tiêu cho Môi giới Bất động sản chuyên nghiệp

  Mục tiêu là gì? Mục tiêu có quan trọng không? Tại sao phải thiết lập mục tiêu cho sự nghiệp, cho cá nhân..?
 2. [Phần 1] Binh pháp Tôn Tử trong kinh doanh Môi giới Bất động sản

  [Phần 1] Binh pháp Tôn Tử trong kinh doanh Môi giới Bất động sản

  Binh pháp Tôn Tử nổi tiếng của Trung Quốc đã được các Chuyên gia ứng dụng trong Kinh doanh như thế nào?
 3. [Phần 2] Binh pháp Tôn Tử và Chiến lược Marketing

  [Phần 2] Binh pháp Tôn Tử và Chiến lược Marketing " Du kích " trong kinh doanh Môi giới Bất động sản

  Chiến lược Marketing du kích là gì? Làm thế nào để vận dụng chiến lược Marketing du kích hiệu quả trong kinh doanh môi giới bất động sản?
 4. Nghệ thuật chốt sale bất động sản

  Nghệ thuật chốt sale bất động sản "đánh" vào tâm lí khách hàng

  Tại sao bạn lại muốn chốt sale? Chốt sale bất động sản như thế nào cho tốt?